Många dricker för att bli en i gänget. I tonåren är man ofta väldigt nyfiken på allt det där man inte provat. Dessutom vill man ju ha roligt och bli en i gänget. Om lagkamraterna tar en öl i bastun är man kanske rädd att uppfattas som tråkig om man inte hakar på. För många blir det just den där ölen som är första kontakten med alkohol. Alkohol och idrott ska inte hänga ihop, varken för barn eller vuxna. Prata med ditt barn och hjälp till med anledningar som gör det lättare att säga nej. Om det finns en tillåtande alkoholkultur i laget eller i idrottsföreningen är det bra om du som förälder tar upp det med ledarna, eller med de andra barnens föräldrar. 

Citat

Alkoholen har många negativa effekter. De allra flesta ungdomar vet att alkohol påverkar kroppen, men det är betydligt färre som känner till alkoholens inverkan på idrottsprestationer. När man har druckit försämras prestationen kraftigt, även dagen efter. Alkoholen gör också att kroppen inte kan bygga muskler eller återhämta sig på samma sätt. Att spela dåligt för att man är bakis kan uppfattas av de andra i laget som ett stort svek.

Det är lättare att stå emot om alla i laget är överens. Två tredjedelar av ungdomarna håller med om att lag och föreningar bör prata mer om riskerna med alkohol i samband med idrott. Som förälder kan du fråga ditt barns ledare hur de pratar om alkohol och drickande i laget. Det är bra om föreningen har en gemensam syn på vad som gäller och skriver ner det i en policy. Över hälften av alla ungdomar anser att det skulle vara bra mycket lättare att stå emot alkohol om det fanns en gemensam överenskommelse om att inte dricka.

Citat

Prata och diskutera. Att formulera en policy på papper är en sak, men teori behöver såklart omvandlas till handling. Håll igång samtalet mellan ledare och ungdomar. Vad gör man om man ser att en lagkamrat dricker och på vilka sätt kan gruppen bli lidande? Vissa ledare har lätt för att prata om sådant här med ungdomar, men somliga har ingen aning om hur de ska göra. Därför är det bra om du som förälder kan hjälpa till.