TOBAK – SNABBT BEROENDEFRAMKALLANDE. Precis som alkohol ökar nikotin produktionen av dopamin. Det gör att man känner sig glad och mår bra. Men nikotin är ännu mer beroendeframkallande än alkohol. Tidigare har man trott att de som blir beroende av nikotin är de som använder tobak varje dag. Men forskning visar att man som tonåring kan bli beroende av nikotin även om man bara röker eller snusar på helgerna.

RÖKNING OCH SNUSNING IDAG. 8 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna i årskurs 9 klassas som rökare. Cirka 2 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna anger att de röker dagligen. Ungefär två tredjedelar av rökarna vill sluta, men de flesta av dem svarar att det ska ske »i framtiden«. När man går i nian är det svårt att förstå att det kommer bli besvärligare för varje år och att det till slut kan vara bland det svåraste man kan göra. Andelen snusare har minskat stadigt de senaste tio åren. Enligt 2016 års undersökning klassas 9 procent av pojkarna och drygt 1 procent av flickorna i nian som snusare.

FÖRÄLDRAR OCH TOBAK. Du som är vuxen och som röker eller snusar kan såklart fortsätta med det. Men försök ändå argumentera för att ditt barn inte ska börja göra det. Och vem vet, kanske kan den eventuellt förestående diskussionen vara ett bra skäl för dig att sluta själv.

Cannabis. Cannabis (marijuana eller hasch) är den i särklass vanligaste narkotikan. Andelen ungdomar som röker cannabis har legat på ungefär samma nivå sedan 1990-talet. I 2016 års undersökning hade 6 procent av killarna i nian och 5 procent av tjejerna provat narkotika. Av dessa hade 90 procent rökt just cannabis.

Marijuana-rökare

ALL NARKOTIKA ÄR OLAGLIG. I Sverige är det olagligt att köpa, sälja, använda, framställa eller inneha narkotika. I ett fåtal andra länder ser man idag en mer tillåtande syn på cannabis, men i Sverige är den olaglig – för både unga och vuxna.

HUR PÅVERKAS KROPPEN? Cannabis och andra droger påverkar hjärnan. Man får sämre tankeförmåga, koncentrationssvårigheter, sämre minne och försämrad inlärningsförmåga. Dåligt för vem som helst, men kanske allra värst för någon som går i skolan. Dessutom är unga människors hjärnor extra känsliga vilket gör att de skadas än mer än vuxna.

KAN MAN BLI BEROENDE? Absolut. Och det kan ske nästan utan att man märker det eftersom de kroppsliga abstinenssymtomen är ganska lindriga. Det begynnande beroendet märks mer psykiskt än fysiskt och man längtar tillbaka till de första rusupplevelserna. Om man fortsätter att använda drogen regelbundet kan man hamna i ett kroniskt tillstånd av passivitet och känner sig aktiv och normal bara efter att ha använt drogen.

VAR FÅR DE NARKOTIKA IFRÅN? Vanligast för elever i nian som använt narkotika, är att få tag på den via kompisar och pojk- eller flickvänner. Fler än hälften anger den källan. Näst vanligast är langare, som anges av cirka 40 procent. Bekanta anges av 19 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna. Ju oftare man använder narkotika, desto vanligare är det att man köper från langare eller beställer via internet.