Kom överens tillsammans. Det kan vara bra att diskutera med sitt barn om vad som är en lämplig tid att komma hem. Var tydlig med varför det är viktigt med fasta tider och vad du är orolig för. Lyssna till barnets tankar och åsikter. Det är inte helt nödvändigt att ni är överens, barn förväntar sig faktiskt att föräldern till sist avgör. Men när man pratat om det tillsammans tycker de flesta ungdomar att det är lättare att hålla överenskommelser och komma hem i tid.

 

Prata med andra föräldrar. Ett av de allra vanligaste argumenten kring varför tonåringen inte tycker om bestämda tider är att »alla andra får«. Ibland stämmer det, men oftast är det bara en upplevelse som många tonåringar har. Ett sätt kan vara att komma överens med några av kompisarnas föräldrar om gemensamma regler. Dessutom underlättar detta för barnen eftersom de kan gå hem tillsammans. Men du måste inte göra som alla andra, det viktigaste är att du står för dina egna villkor.

Snacka ihop er i familjen. För att inte tonåringen ska förlora respekten för det här med tider är det bra att vara konsekvent. Får man vara hemma 01.30 för ena föräldern medan den andra har sagt 23.30 sänder det ut olika signaler. Det här är väl värt att sträva efter även om man har delad vårdnad.

 

Ha ett intervall. Det där med att komma hem på ett exakt klockslag kan vara klurigt, och det gäller såklart inte bara tonåringar. Ibland händer det saker på vägen, som att bussen är sen eller att det tog längre tid att promenera än vad man trodde. Därför måste man ha en viss tolerans för att barnet blir en kvart sen.

Använd det inte som bestraffning. Att försöka komma till rätta med en revolterande tonåring genom att plötsligt införa fasta tider är inte alltid rätt väg att gå. De fasta tiderna kan då upplevas som ett straff. Visa i stället att hänsyn till uppsatta tider är respekt för varandra.