Idag dricks allt mindreUnder slutet av 70-talet och under 80-talet minskade drickandet. Men på 90-talet ökade drickandet och år 2000 drack killarna 5,4 liter ren alkohol, vilket är den högsta volymen som uppmätts. För tjejerna var siffrorna som högst 2005 då de låg på 3,3 liter ren alkohol (bortsett från startåret 1977 då volymen var ännu högre). De senaste tio åren har årskonsumtionen minskat, från 4,4 liter 2006 till dagens 1,2 liter bland pojkar. Bland flickorna har konsumtionen sjunkit från 3,0 liter till 0,9 liter under samma period. För både pojkarna och flickorna är detta de lägsta nivåerna sedan mätningarna startade.

Diagram över genomsnittlig årskunsimtion mätt i liter

ANDELEN SOM DRICKER MYCKET OCH OFTA MINSKAR. Hur mycket ungdomar dricker varje år ger inte hela bilden. Det är också viktigt att titta på hur många som dricker på ett riskabelt sätt, när de dricker. Frågor ställs om både intensivkonsumtion (en flaska vin eller en halv flaska sprit eller fyra starköl vid samma tillfälle månatligen) och om högkonsumtion (14 standardglas eller mer för pojkar och 9 för flickor per vecka). I 2016 års undersökning svarade 8,5 procent av pojkarna och 8,8 procent av flickorna i nian att de antingen intensivkonsumerade eller högkonsumerade – eller både och. Det är betydligt färre än för tio år sedan, det är killarna som har minskat mest och det är de lägsta uppmätta nivåerna sedan mätningarnas början.

 

De vanligaste problemen. I sina årliga undersökningar bland skolelever ställer Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, också frågor om vilka problem ungdomar upplevt i samband med alkohol. Här är några av de vanligaste svaren bland elever i nian som druckit alkohol de senaste 12 månaderna:

Upplevda problem i samband med alkohol, elever i årskurs 9 och efter kön, 2015.