Ungdomar dricker allt mindre. Både mängden som dricks vid varje tillfälle och andelen ungdomar som druckit något över huvud taget minskar. Även de som dricker en ganska stor mängd alkohol månatligen, har blivit färre. Andelen niondeklassare som varit berusade före 13 års ålder har minskat från 20 procent år 2000 till drygt 4 procent 2017. Men att utvecklingen går åt rätt håll betyder inte att du som förälder kan slå dig till ro. Nu blir din uppgift istället att se till att trenden inte vänder.

Nykter är inte samma sak som tråkmåns. Det förekommer ofta fördomar kring ungdomar som inte dricker. Det finns föreställningar om att de som väljer att vara nyktra är mesiga och tråkiga typer som inte vet hur man umgås. De som valt att inte dricka är som alla andra, möjligen lite mer medvetna.

Omgivningens dubbla budskap. En del vuxna minns sin egen ungdomstid som att man drack för att umgås och våga släppa loss. Normen i samhället är ofta att man ska dricka alkohol, men göra det måttligt. De flesta av oss förmanar tonåringar, men i det tysta förväntar vi oss kanske att de ska göra som vi själva gjorde. Fundera på vilka värderingar du förmedlar till ditt barn. Om du å ena sidan ber din tonåring att inte dricka och samtidigt slänger ur dig saker som att vuxna som inte dricker är riktiga torrbollar sänder du ut dubbla budskap. För ditt barn kan det vara väldigt svårt att tolka och förstå.

Ungdomar som säger nej. Drygt 500 ungdomar mellan 15 och 17 år fick frågan om det är svårt att stå emot alkohol. 24 procent svarade att det är svårt och 13 procent att det kan vara mycket svårt. Den vanligaste anledningen är grupptrycket. Hela 61 procent dricker för att andra gör det. Tyvärr blir det en ganska fånig och ond cirkel när många dricker på grund av att »alla andra« gör det. För att göra det lättare att säga nej kan det vara bra med lite hjälp från dig som förälder. Berätta om du själv tyckte det var svårt att säga ifrån när du var ung. Att det är helt okej att göra det och att man ofta får väldigt mycket respekt om man vågar gå mot strömmen. Berätta också att det faktiskt inte är sant att alla ungdomar dricker.

Diskutera ditt eget drickande. Alla vuxna dricker förstås inte, men närmare 9 av 10 gör det. Berätta om dina erfarenheter kring alkohol, utan att gå in på detaljer kring sånt som kanske känns pinsamt för dig själv. I en del familjer är drickande ett tabubelagt ämne, men försök ha ett öppet förhållningssätt vad gäller ditt eget alkoholbruk. Var också beredd på att du kan få kritik och bli ifrågasatt.