Andelen som inte dricker ökar.  Antalet elever i nian som dricker har gått upp och ner de senaste 44 åren men har minskat kraftigt sedan år 2000. I den senaste undersökningen var det fler tjejer än killar som svarade att de dricker alkohol – 44 procent av tjejerna och 36 procent av killarna. Det är de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det nu är fler elever i nian som avstår från att dricka än som dricker. Det är alltså inte sant att »alla andra dricker«.

Andelen alkholkonsumenter i ärskurs 9, 1971-2013

Färre blir berusade före 13 års ålder. När det gäller i vilken ålder som ungdomar dricker sig berusade för första gången har utvecklingen också gått åt rätt håll. Andelen elever i nian som varit berusade före 13 års ålder har gått ner från cirka 20 procent (år 2000) till 4 procent (år 2016).

Föräldrars roll är viktig.  Att det går åt rätt håll betyder inte att allt är frid och fröjd. Det är med insatser från föräldrar och samhället som antalet drickande ungdomar kan fortsätta att minska. Din roll som förälder är mycket betydelsefull för att trenden inte ska vända.