Äldre kompisar eller andra vuxna. Vanligast är att elever i nian får alkohol från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon – 18 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna anger detta 2016. På andra plats kommer annan vuxen som köpte ut, 15 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna anger detta. På de olika sociala nätverken (Snapchat, Instagram med flera) får man snabbt hundratals vänner som gör det enkelt att få napp om man lägger ut en fråga om alkohol. Då räcker det med ett meddelande och så har man snart det man vill ha.

 

Hemifrån. På tredje plats kommer barnets egna föräldrar. 10 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna i nian som druckit alkohol har fått den av sina föräldrar.

Spritsmuggling. Av de elever i nian som druckit smugglad alkohol, fick 29 procent alkoholen från pojkvän, flickvän, kompisar eller kompisars syskon. 34 procent fick alkohol från en annan vuxen langare som köpte ut eller sålde. Alkoholen är oftast billig, vilket gör att ungdomar kan köpa desto mer. I nästa kapitel hittar du mer om olaglig alkohol.